Inite Sèvis Administratif (ASU) - 02

Asosyasyon Anplwaye Sèvis Sivil, Inc., Local 1000, AFSCME, AFL-CIO (CSEA)
Inite Sèvis Administratif (ASU) - 02

Inite Sèvis Administratif (ASU) - 02

Reprezante pa Asosyasyon Anplwaye Sèvis Sivil, Local 1000, AFSCME, AFL-CIO, Inc. (CSEA), Inite Sèvis Administratif la gen ladan l prensipalman anplwaye sipò biwo ak pèsonèl administratif, tankou asistan biwo, grefye, ak operatè òdinatè.

Kontra Akò