ArbWeb/DART

ArbWeb/DART se yon seri de koleksyon.

ArbWeb se yon koleksyon tout desizyon abitraj sou doleyans kontra yo epi li gen ladan desizyon tout inite negosyasyon yo. Desizyon yo ka fasil pou chèche epi tout desizyon yo genyen yon rezime pou konvenyans ou. Sèvi ak ArbWeb pou aprann kijan abit yo entèprete langaj kontra yo ak kijan pou defann aksyon w yo nan pwosesis doleyans la.

DART (Disciplinary Arbitration Research Tool) se yon koleksyon desizyon abitraj disiplinè. Chèche DART pou ede ekri akizasyon disiplin ak pou aprann kijan abit endividyèl yo te deside sou sèten akizasyon ak poukisa.

Mande Aksè          ArbWeb/DART

 

KONSÈY: Yon fwa ou gen aksè epi ou antre nan koleksyon ou chwazi a, klike sou SWIV epi sit la ap parèt sou paj sit ou a.