Copyright ak itilizasyon san Patipri

Copyright ak itilizasyon san Patipri

Kòd kou SLMS

GOER-Dwa

Odyans lan

Anplwaye Eta Nouyòk ki sèvi ak materyèl yon lòt moun, konpayi, oswa antite devlope ak dwadotè

Deskripsyon

Patisipan yo pral revize enfòmasyon sou copyright ki nesesè pou fè rechèch ak devlope materyèl avèk siksè lè y ap fè referans ak travay yon lòt moun.

Sijè

  • Nati copyright
  • Travay pwoteje
  • Dwa pwopriyetè Copyright
  • Konduit ki ka konsidere kòm vyolasyon
  • Akseptab pou sèvi ak materyèl ki gen dwadotè

Longè

Apeprè 2 èdtan