De moun sou yon plaj

DIREKSYON: Enfòmasyon sou Planifikasyon Pre-Retrèt

Yon pwogram Joint Labour-Management ki bay enfòmasyon pou anplwaye Branch Egzekitif Eta Eta New York sou planifikasyon anvan retrèt.
DIREKSYON: Enfòmasyon sou Planifikasyon Pre-Retrèt
DIREKSYON: Planifikasyon Pre-Retrèt

ENSKRIPSYON: Sesyon Webinar Pre-Retrèt yo ap òganize atravè WebEx. Kontakte lyezon ajans ou a pou aprann kijan pou w enskri.

EKSPLIKASYON yo: Pwogram Planifikasyon Pre-Retrèt yo te devlope pou ede anplwaye Eta New York ki elijib yo nan planifikasyon pou youn nan peryòd ki pi difisil ak enteresan nan lavi a – retrèt! Eta New York ofri anplwaye Branch Egzekitif li yo enfòmasyon sou planifikasyon anvan retrèt yo atravè resous sou Entènèt, ak sesyon Webinè DIREKSYON yo. 

 

Lis verifikasyon retrèt pou anplwaye Eta New York, kalkilatris, ak lòt resous