De moun sou yon plaj

DIREKSYON: Enfòmasyon sou Planifikasyon Pre-Retrèt

Yon pwogram Joint Labour-Management ki bay enfòmasyon pou anplwaye Branch Egzekitif Eta Eta New York sou planifikasyon anvan retrèt.
DIREKSYON: Enfòmasyon sou Planifikasyon Pre-Retrèt
DIREKSYON: Planifikasyon Pre-Retrèt

ENSKRIPSYON: Sesyon Webinar Pre-Retrèt yo ap òganize atravè WebEx. Kontakte lyezon ajans ou a pou aprann kijan pou w enskri.

EKSPLIKASYON yo: Pwogram Planifikasyon Pre-Retrèt yo te devlope pou ede anplwaye Eta New York ki elijib yo nan planifikasyon pou youn nan peryòd ki pi difisil ak enteresan nan lavi a – retrèt! Eta New York ofri anplwaye Branch Egzekitif li yo enfòmasyon sou planifikasyon anvan retrèt yo atravè resous sou Entènèt, ak sesyon Webinè DIREKSYON yo.