Divizyon Inite Afè Militè ak Naval (DMNA) - 47

Asosyasyon Anplwaye Sèvis Sivil, Inc., Local 1000, AFSCME, AFL-CIO (CSEA)
Divizyon Inite Afè Militè ak Naval (DMNA) - 47

Divizyon Inite Afè Militè ak Naval (DMNA) - 47

Reprezante pa Asosyasyon Anplwaye Sèvis Sivil Lokal 1000, AFSCME, AFL-CIO, Inc. (CSEA), Inite Divizyon Afè Militè ak Naval la gen ladan l anplwaye sivil nan divizyon an ki patisipe nan administrasyon New York Army National. Gad ak Gad Nasyonal Air New York. Inite sa a gen ladan travayè antretyen depo zam, mekanisyen depo zam, grefye, ak asistan biwo yo.

Kontra Akò