imaj jaden flè ak waf ak dlo

Pwogram Asistans Anplwaye

Yon pwogram Joint Labor-Management k ap ede anplwaye yo ak fanmi yo fè lavi yo mwens konplike
Pwogram Asistans Anplwaye

1-800-822-0244

2 Empire State Plaza, 11yèm etaj,

Albany, NY 12223

Imèl: [email protected]

Pwogram Asistans Anplwaye (EAP) se yon pwogram jesyon travay ansanm ki benefisye anplwaye Eta Nouyòk yo. amelyore byennèt anplwaye yo, ogmante pwodiktivite, ak amelyore moral nan espas travay la.EAP finanse atravè akò negosyasyon kolektif ant Eta New York ak sendika anplwaye piblik yo: CSEA, PEF, UUP, NYSCOPBA, GSEU, Council 82, DC-37, ak PBANYS .Biwo Relasyon Anplwaye yo kontribye nan non anplwaye jesyon/konfidansyèl yo.