Apèsi sou EAP pou Sipèvizè yo

Kòd kou SLMS 

EAP-SupvOverview

Odyans lan

Tout Sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral eksplore kijan pou itilize Pwogram Asistans Anplwaye (EAP) kòm yon zouti pou rezoud pwoblèm ak pèfòmans anplwaye yo.

Sijè

  • Valè EAP pou anplwaye yo, sipèvizè yo ak Eta New York
  • Wòl Koòdonatè EAP ajans lan ak Komite EAP
  • Avantaj ki genyen nan yon referans bonè bay EAP
  • Ki jan yo fè yon referans apwopriye
  • Baryè pou fè referans
  • Reponn a ensidan kritik

Longè

Apeprè 15 minit