ilistrasyon kolore nan tèt

Entèlijans emosyonèl nan espas travay la (sal klas vityèl)

Entèlijans emosyonèl nan espas travay la (sal klas vityèl)
icon nan twa òdinatè ak tèks Virtual Training

Kòd kou SLMS

GOER_EI_V

Odyans lan

Tout Anplwaye Eta New York

Deskripsyon

Entèlijans emosyonèl nan espas travay la egzamine konpetans tout anplwaye yo bezwen pou gen siksè nan karyè yo. Patisipan yo pral eksplore diferans ki genyen ant kontwòl ak enfliyans, pratike ladrès pou reyalize rezilta relasyon pozitif, epi rekonèt atribi ak defi diferan estil kominikasyon. Kou sa a pral gen ladan devlopman konpetans pou konsyans pwòp tèt ou, jesyon pwòp tèt ou, konsyans sosyal, ak jesyon relasyon.

Sijè

  • Ki sa ki Kosyan Emosyonèl oswa EQ?
  • Konsyans pwòp tèt ou
  • Oto-jesyon
  • Konsyantizasyon sosyal
  • Jesyon relasyon

Longè

5 èdtan; ka delivre nan de sesyon

Prekondisyon sou entènèt 

Oryantasyon sou Fòmasyon Webex : Apèsi sou Patisipan yo