Yon imaj bilding Kapitol Eta Eta New York la

Opòtinite Travay nan Biwo Relasyon Anplwaye

Konsènan Biwo Relasyon Anplwaye

Misyon Biwo Relasyon Anplwaye (OER) se pou sipòte ajans yo nan devlope, kowòdone, ak enplemante yon pwogram jesyon resous imen konplè pou fè avanse pèfòmans mendèv Eta a. Misyon sa a konsiste prensipalman nan kat domèn fonksyonèl: (1) negosyasyon kontra ak administrasyon; (2) zafè legal; (3) administrasyon komite jesyon travay yo; epi (4) fòmasyon nan tout eta a, devlopman anplwaye, ak konsiltasyon òganizasyonèl. 

Aprann Plis

Benefis travay nan Biwo Relasyon Anplwaye
Afichaj Travay aktyèl yo
TitDat limitKonte
Asistan Relasyon Anplwaye (Rechèch)05/09/24Albany