Foto yon moun kap gade ilistrasyon anpoul ak lide

Prensipal Sipèvizyon:

Devlope estanda pèfòmans SMART (sal klas vityèl)

Prensipal Sipèvizyon: Devlope estanda pèfòmans SMART (sal klas vityèl)
icon nan twa òdinatè ak tèks Virtual Training

Kòd kou SLMS

GOER_ES_DSPS_V

Odyans lan

Tout sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral pratike revize, ekri, ak evalye estanda pèfòmans yo. 

Sijè

  • Estanda pèfòmans

Longè

2 èdtan

Prekondisyon sou entènèt 

Oryantasyon sou Fòmasyon Webex : Apèsi sou Patisipan yo , ak Prensip Sipèvizyon: Evalyasyon Pèfòmans