Prensipal Sipèvizyon:

Itilizasyon Efektif Peryòd Pwobasyon an

Prensipal Sipèvizyon: Itilizasyon Efektif Peryòd Pwobasyon an

Kòd kou SLMS

GOER_Probasyon

Odyans lan

Tout Sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral gade yon webinar anrejistre ki diskite sou direktiv jeneral konsènan peryòd pwobasyon an.

Sijè

  • Ki moun ki sèvi pwobasyon
  • Peryòd pwobasyon:

             - Delè

             - Ekstansyon

             - Revokasyon

  • Responsablite sipèvizè
  • Responsablite pwobasyon

Longè

Apeprè 60 minit