de moun nan chapo konstriksyon. Yon moun se yon sipèvizè.

Prensipal Sipèvizyon: 

Evalye Konpetans Sipèvizyon Ou

Prensipal Sipèvizyon: Kalifye Konpetans Sipèvizyon Ou

Kòd kou SLMS

GOER_ES_GYSS

Odyans lan

Tout sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral evalye kapasite yo nan senk ladrès sipèvizyon kritik, revize kijan chak konpetans aplike nan senaryo travay espesifik, epi patisipe nan aktivite pratik pou ranfòse aprantisaj la.

Sijè

  • Gid travay la
  • Òganize travay la
  • Devlope anplwaye ou
  • Jere pèfòmans
  • Jere relasyon yo

Longè

Yon jou