Foto ilistrasyon ak moun k ap mache atravè pon ki fèt ak moso an bwa

Prensipal Sipèvizyon:

Nouvo Sipèvizè-Fè Tranzisyon an

Prensipal Sipèvizyon: Nouvo Sipèvizè-Fè Tranzisyon an

Kòd kou SLMS

GOER_ES_NSMT

Odyans lan

Tout sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral egzamine defi ki parèt lè yon anplwaye tranzisyon soti nan yon manm pèsonèl nan yon wòl sipèvizyon. Diskisyon klas yo pral konsantre sou enpòtans ki genyen nan defini klèman nouvo wòl la ak nouvo relasyon ki vini ak li.

Sijè

  • Defini nouvo wòl ou
  • Òganize travay la
  • Etabli kredibilite
  • Etabli relasyon nouvo ak efikas

Longè

Mwatye jou