Prensipal Sipèvizyon:

Evalyasyon Pèfòmans

Prensipal Sipèvizyon: Evalyasyon Pèfòmans

Kòd kou SLMS 

GOER-PE-Online2013

Odyans lan

Tout Sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral egzamine fondamantal evalyasyon pèfòmans yo, ki gen ladan pwosesis evalyasyon an, ladrès kominikasyon, ak konsèy pou ede anplwaye yo amelyore pèfòmans travay yo.

Sijè

  • Prensipal nan evalyasyon pèfòmans
  • Kreye estanda pèfòmans
  • Evalye pèfòmans
  • Evalye pèfòmans

Longè

Apeprè 90 minit