de moun k ap pale youn ak lòt

Prensipal Sipèvizyon:

Bay Feedback ki baze sou konpòtman (sal klas vityèl)

Prensipal Sipèvizyon: Bay Feedback ki baze sou konpòtman (sal klas vityèl)
icon nan twa òdinatè ak tèks Virtual Training

Kòd kou SLMS

GOER_ES_PBBF_V

Odyans lan

Tout sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral pratike devlope ak evalye fidbak pèfòmans efikas. 

Sijè

  • Feedback ki baze sou konpòtman

Longè

2 èdtan

Prekondisyon sou entènèt

Oryantasyon sou Fòmasyon Webex : Apèsi sou Patisipan yo ; Prensipal Sipèvizyon: Evalyasyon Pèfòmans, ak Responsablite Sipèvizè