Prensipal Sipèvizyon:

 Sipèvize nan yon anviwònman inyonize

Prensipal Sipèvizyon: Sipèvizyon nan yon Anviwònman Inyonize

Kòd kou SLMS

GOER_ES_SUE

Odyans lan

Tout Sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral gade yon webinar anrejistre ki diskite sou enkyetid espesifik pou sipèvize anplwaye yo reprezante PEF ak CSEA yo.

Sijè

  • Terminoloji komen
  • Wòl ak responsablite sipèvizè
  • Atik kontra sipèvizè yo rankontre souvan
  • Pi bon pratik

Longè

Apeprè 60 minit