Prensipal Sipèvizyon:

Responsablite Sipèvizè

Prensipal Sipèvizyon: Responsablite Sipèvizè

Kòd kou SLMS

GOER_ES_SA

Odyans lan

Tout Sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral revize konsèp responsabilite a jan li aplike a sipèvizyon anplwaye yo nan gouvènman Eta New York.

Sijè

  • Motivasyon anplwaye yo
  • Modèl konpòtman espere
  • Kominikasyon efikas
  • Responsablite sipèvizyon
  • Konsekans pèfòmans pa apwopriye

Longè

Apeprè 90 minit