Etik pou Anplwaye Eta Nouyòk yo

Odyans lan

Tout anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon)

Deskripsyon

Konpòtman etik se yon valè fondamantal nan gouvènman Eta New York. Anplwaye Leta yo oblije defann entegrite etik pozisyon yo. Kou sa a kouvri Lwa sou Ofisye Piblik §74, ke yo rele tou Kòd Etik, epi li gen entansyon anpeche yon moun sèvi ak pozisyon ofisyèl yo oswa otorite yo pou benefisye tèt li oswa yon lòt moun. Fòmasyon an kouvri tou Lwa sou Ofisye Piblik Eta New York §73 (Aktivite Deyò) epi li bay konsèy konsènan aktivite andeyò w pandan w ap travay nan Eta a.

Sijè

 • Lwa sou Ofisye Piblik §74, ke yo rele tou Kòd Etik
  • Enpasyalite
  • Konfidansyalite
  • Entandans resous Leta yo
  • Entegrite
 • Lwa sou Ofisye Piblik §73, aktivite deyò
  • Deyò travay ak aktivite pwofesyonèl
  • Nepotism
  • Kado
  • Onorab
  • Peman depans ofisyèl aktivite (vwayaj)
  • Restriksyon sou aktivite politik yo
  • Lobbying

Longè

Apeprè 25 minit