gwoup kòlèg travay alantou yon tab ap pale epi koute

Kominikasyon respè nan espas travay la

Jun
Jun
22
23
2022
2022
Klas Virtuel
Kominikasyon respè nan espas travay la

Kominikasyon respè nan espas travay la (sal klas vityèl)

22 jen - Sesyon 1: 9:00 am - 11:00 am 22 jen - Sesyon 2: 1:30 pm – 3:30 pm 23 jen - Sesyon 3: 9:00 am - 11:00 am

 

Patisipan yo pral jwenn zouti ak teknik pou amelyore kominikasyon nan espas travay la. Yo enkli etid ka, diskisyon ti gwoup, ak aktivite pou koute.

Sijè • Kominikasyon entèpèsonèl • Responsablite pèsonèl • Estrateji pou kominikasyon efikas • Mande respè nan espas travay la • Respè pwòp tèt ou/Konpòtman afimasyon • Reponn ak konfli nan espas travay la

Odyans Tout anplwaye Eta New York State

Kondisyon sou entènèt: Oryantasyon sou Fòmasyon WebEx: Apèsi sou Patisipan yo

Longè 6 èdtan; yo ka ofri nan twa sesyon de èdtan

Kòd klas SLMS: GOER_RCW_V_06-22-23-22

Aplikasyon: Webex

Atant: Patisipe aktivman lè l sèvi avèk zouti Webex ki gen ladann gen aksè a kominike atravè koneksyon odyo ou swa pa telefòn oswa mikwofòn òdinatè.