Moun k ap itilize yon telefòn selilè

Jwenn yon Koòdonatè EAP

Lis Koòdonatè Pwogram Asistans Anplwaye yo

Yon koòdonatè EAP ap rankontre avèk ou an pèsòn oswa pa telefòn pou evalye sitiyasyon ou, ba ou referans pou resous kominotè yo, epi swiv ou pou wè ki jan ou ye e si ou bezwen nenpòt asistans adisyonèl.Si w prefere kontakte yon koòdonatè EAP ki soti nan yon ajans ki pa pa w, ou ka chwazi nenpòt kowòdonatè EAP nan lis kowòdonatè EAP pou tout eta a ki anba a.

Lis Koòdonatè Pwogram Asistans Anplwaye yo
Ajans Biwo Non Nimewo telefòn  
Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Biwo Albany  Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Biwo Albany  Joanne Dolan (518) 591-3139  
Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Biwo Albany  Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou John Norris ATC Darlene Russell (585) 258-8875  
Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Biwo NYC Desiree Arawon (646) 728-4696  
Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Ajans Adirondack Park Biwo Adirondack Emily Tyner (518) 897-1392  
Aje, Biwo nan  Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Aje, Biwo nan  Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Aje, Biwo nan  Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Agrikilti ak Mache yo Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Agrikilti ak Mache yo Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Agrikilti ak Mache yo Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Agrikilti ak Mache yo Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Agrikilti ak Mache yo Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Agrikilti ak Mache yo Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Agrikilti ak Mache yo Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 793-2580  
Agrikilti ak Mache yo Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Atizay, Konsèy sou la Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo NYC Nefertiti Clarke (212) 417-5360  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 793-2580  
Pwokirè Jeneral, Biwo nan Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Battery Park/ESDC Battery Park City Authority Nidia Blake (212) 417-2278  
Komisyon Konsèy Eleksyon Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Jesyon Cannabis, Biwo nan Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Children & Family Svcs, Office of Brookwood Secure Center Myra DeLuke (518) 473-3071  
Children & Family Svcs, Office of Biwo Buffalo Myra DeLuke (518) 473-3071  
Children & Family Svcs, Office of Biwo Entènasyonal Rejyon Kapital Myra DeLuke (518) 473-3071  
Children & Family Svcs, Office of Rejyon Kapital SCR Myra DeLuke (518) 473-3071  
Timoun ak Fanmi Svcs. Biwo nan Sant rezidansyèl Finger Lakes vid N/A  
Timoun ak Fanmi Svcs. Biwo nan Sant rezidansyèl Harriet Tubman Kari Smith (315) 704-6281  
Timoun ak Fanmi Svcs. Biwo nan Sèvis rezidansyèl Highland Gail Sullivan (845) 615-3000 x5018  
Timoun ak Fanmi Svcs. Biwo nan Sant rezidansyèl endistri Anthony Owten (585) 533-2603  
Timoun ak Fanmi Svcs. Biwo nan Sant Sekirite MacCormick vid N/A  
Children & Family Svcs, Office of Biwo Mid-Hudson Gail Sullivan (845) 615-3000 x5018  
Children & Family Svcs, Office of Biwo NYC vid N/A  
Children & Family Svcs, Office of Biwo Rochester vid N/A  
Children & Family Svcs, Office of Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Children & Family Svcs, Office of Sant rezidansyèl Taberg vid N/A  
Children & Family Svcs, Office of Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Children & Family Svcs, Office of Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Children & Family Svcs, Office of Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Children & Family Svcs, Office of Sant Fòmasyon Lwès New York  Anthony Owten (585) 533-2603  
Sèvis Sivil, Depatman Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Sèvis Sivil, Depatman Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Sèvis Sivil, Depatman Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Sèvis Sivil, Depatman Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Sèvis Sivil, Depatman Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Sèvis Sivil, Depatman Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Adirondack CF Mari Hamilton (518) 891-1343 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Biwo Albany Mary Tandy-Walters (518) 445-7557  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Biwo Albany Nicole Mas (518) 436-6321 x2641  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Albion CF Briana Duncan

(585) 589-5511 ekst. 2222

 
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Altona CF Charles Prather (518) 236-7841 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Attik CF Amy Mitchell (585) 591-2000 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Attik CF Timothy Pixley (585) 591-2000 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Auburn CF Out Smith (315) 253-8401 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Auburn CF Richard Vanacore (315) 253-8401 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Auburn CF Arawon Brahney (315) 253-8401 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Auburn CF Angel Johnson (315) 253-8401 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Bare Hill CF Heidi Spaulding (518) 483-8411 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Bedford Hills CF Tujuna Julien (914) 241-3100 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Cape Vincent CF Aimee Doney (315) 654-4100 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Cape Vincent CF Shannon Doney (315) 654-4100 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Cape Vincent CF Thomas Dier (315) 654-4100 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Depatman Cayuga CF Brad Hatfield (315) 497-1110 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Depatman Cayuga CF Jeff Harris (716) 560-3502  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Depatman Cayuga CF Christopher Kessler (315) 497-1110 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Clinton CF Jwèt Stacy Manor (518) 492-2511 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Collins CF Tiffany Parker (716) 532-4588 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Collins CF Stacey Raiport (716) 532-4588 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Collins CF Timote Hanrahan (716) 532-4588 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Collins CF Kodi Vanzile (716) 532-4588 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sipèvizyon Kominotè - Albany vid N/A  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sipèvizyon Kominotè - Buffalo Beth Hart (716) 888-0182  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sipèvizyon Kominotè - Biwo Niagara Falls Susan Hrovat (585) 851-9137  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sipèvizyon Kominotè - NYC Aisha Jenkins (347) 582-8360  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sipèvizyon Kominotè - NYC Nicole Henry (646) 832-8168  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sipèvizyon Kominotè - Rochester Michael Wichtowski (607) 343-3587  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sipèvizyon Kominotè - Utica vid N/A  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Coxsackie CF Andre Morris (518) 731-2781 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Coxsackie CF Jared Roe (518) 731-2781 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Lès CF Ulrick Placide Jr. (845) 647-7400 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Edgecombe CF Monique Horton (212) 923-2575 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Elmira CF Steven Cantando (607) 734-3901 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Elmira CF Patrick Moffe (607) 734-3901 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Elmira CF Jan Goodell (607) 734-3901 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Fishkill CF Cheryl Kelly (845) 831-4800 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Senk pwen CF Jason Hildreth (607) 869-5111 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Senk pwen CF Jessica franse (607) 869-5111 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Senk pwen CF Adan Nielsen (607) 869-5111 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Franklin CF Melissa Cassort (518) 483-6040 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Gouvènè CF Wendy Drake (315) 287-7351 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Gouvènè CF Darren VanOrnum (315) 287-7351 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Gouvènè CF Steven Wolf (315) 287-7351 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Gouvènè CF Jwèt Casey Cook (315) 287-7351 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Great Meadow CF Michael Dorman (518) 639-4478  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Greene CF Kathleen O'Connell (518) 731-2741 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Greenhaven CF Carly Tibbs (845) 221-2711 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Greenhaven CF Darren Clay (845) 221-2711 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Groveland CF Jason Stewart (585) 658-2871 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Groveland CF Jou Kress (585) 658-2871 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Groveland CF Melody Smith (585) 658-2871 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Hale Creek CF Sean Gittens (518) 736-2094 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Hudson CF Kristen Joyce (518) 828-4311 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Lakeview chòk ICF Dawn Ferguson (716) 792-7100 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Lakeview chòk ICF Melissa Coniglio-Fote (716) 792-7100 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Lakeview chòk ICF Rachèl Schanzlin (716) 792-7100 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Marcy CF Anthony Trophia (315) 768-1400 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Marcy CF Josh Bugeya (315) 768-1400 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Marcy CF Glenn Trombly (315) 768-1400 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Marcy CF Maureen O'Connor (315) 768-1400 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Midstate CF Jaclyn Misiaszek (315) 768-8581 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Mohawk CF David Bielby (315) 339-5232 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Mohawk CF Cady Eastwood (315) 339-5232 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Biwo Envestigasyon Espesyal Brittany Bonanno (585) 880-0341  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Orleans CF Todd Tinkham (585) 589-6820 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Orleans CF Roxanne Bilicki (585) 589-6820 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Orleans CF Andre Benz (585) 589-6820 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Otisville CF Jamila Sargent (845) 386-1490 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Queensboro CF Sylvia Myers (718) 361-8920 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Queensboro CF Herbert Reed (718) 361-8920 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Riverview CF Doug Dilcox (315) 393-8400 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Riverview CF Lori Hooper (315) 393-8400 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Riverview CF Jonatan Price (315) 393-8400 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Shawangunk CF TC Christy (845) 895-2081  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Chante Chante CF Nina Morales (914) 941-0108 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Chante Chante CF Michael DeJesus (914) 941-0108 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sullivan CF Daryl Prescott (845) 434-2080 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Sullivan CF Walter Bury (845) 434-2080 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Taconic CF David Charles (914) 241-3010 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Ulstè CF Shane Cruz (845) 947-6392 x3327  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Nò eta CF Brandy Smith (518) 483-6997 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Nò eta CF Shawn Conto (518) 483-6997 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Wallkill CF Stephanie Pinero (845) 895-2021 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Washington CF Pwason Bruce (518) 639-4486 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Washington CF Tammy Rocque (518) 639-4486 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Wende CF Carol Hills (716) 937-4000 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Woodbourne CF Marie Frunzi (845) 434-7730 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Wyoming CF Cayla Guadalupe-Murdoch (585) 591-1010 x2222  
Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè, Dept Wyoming CF Wendy Walsh (585) 591-1010 x2222  
Sèvis Jistis Kriminèl, Div. nan Biwo Albany Jan Butler (518) 457-8077  
Sèvis Jistis Kriminèl, Div. nan Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Devlopman Ekonomik, Depatman Biwo Albany  Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Devlopman Ekonomik, Depatman Biwo Albany  Joanne Dolan (518) 591-3139  
Devlopman Ekonomik, Depatman Biwo Albany  Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Devlopman Ekonomik, Depatman Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Devlopman Ekonomik, Depatman Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Devlopman Ekonomik, Depatman Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Depatman Edikasyon Albany - Biwo Prensipal vid N/A  
Depatman Edikasyon Lekòl Batavia pou avèg yo Melinda Bigsby (585) 343-5384 x287  
Depatman Edikasyon Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Depatman Edikasyon Biwo Buffalo Amy Szymula (518) 560-1360  
Depatman Edikasyon Biwo NYC  Tanya Angletè (718) 722-8381  
Depatman Edikasyon NYS School for the Deaf Shari Parsons (315) 337-8400 x5847  
Depatman Edikasyon Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Depatman Edikasyon Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Depatman Edikasyon Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Depatman Edikasyon Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Empire State Development Corporation Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Empire State Development Corporation Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Empire State Development Corporation Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Empire State Development Corporation Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Relasyon Anplwaye, Biwo nan Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Relasyon Anplwaye, Biwo nan Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Relasyon Anplwaye, Biwo nan Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Konsèvasyon anviwònman an Biwo Adirondack Emily Tyner (518) 897-1392  
Konsèvasyon anviwònman an Biwo Albany Marna Posluszny (518) 402-9225  
Konsèvasyon anviwònman an Biwo Buffalo  Marna Posluszny (518) 402-9225  
Konsèvasyon anviwònman an Nouvo Biwo Paltz / Mid-Hudson Diane Vitarius (845) 663-5925  
Konsèvasyon anviwònman an Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Konsèvasyon anviwònman an Biwo Sid / Long Island Casey Personius (631) 380-3326  
Konsèvasyon anviwònman an Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Konsèvasyon anviwònman an Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Konsèvasyon anviwònman an Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Sèvis Finansye, Depatman Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Sèvis Finansye, Depatman Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Sèvis Finansye, Depatman Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Sèvis Finansye, Depatman Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Sèvis Finansye, Depatman Biwo NYC vid N/A  
Sèvis Finansye, Depatman Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Komisyon Gaming Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Komisyon Gaming Rejyon Kapital Michelle Zappia-Pompey (518) 530-4610  
Komisyon Gaming Rejyon Kapital Scott Bidwell (518) 530-4610  
Komisyon Gaming Biwo NYC vid N/A  
Komisyon Gaming Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Komisyon Gaming Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Sèvis Jeneral, Biwo nan Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Sèvis Jeneral, Biwo nan Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Sèvis Jeneral, Biwo nan Biwo Santral (Albany) Dann Willi (518) 473-1239  
Sèvis Jeneral, Biwo nan Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Sèvis Jeneral, Biwo nan Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Sèvis Jeneral, Biwo nan Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Sèvis Jeneral, Biwo nan Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Sante, Depatman Biwo Albany Katie Mac Veigh (518) 408-5444  
Sante, Depatman Biwo Albany Yvonne Masse (518) 473-1408  
Sante, Depatman Rejyon Santral New York Sonya Carr (315) 477-8591  
Sante, Depatman Helen Hayes lopital Katie Mac Veigh (518) 408-5444  
Sante, Depatman Rejyon MARO (Anba Eta) Katie Mac Veigh (518) 408-5444  
Sante, Depatman Veteran Kay @ Batavia Denise Golden (585) 238-8157  
Sante, Depatman Veteran Home @ Montrose Lydia Wright (914) 788-6168  
Sante, Depatman Veterans Home @ Oxford Paula Crawford (607) 843-3230  
Sante, Depatman Veterans Home @ St. Albans Katie Mac Veigh (518) 408-5444  
Sante, Depatman Rejyon Lwès New York Denise Golden (585) 238-8157  
Higher Education Services Corp. Biwo Albany Jan Butler (518) 457-8077  
Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans, Dept  Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans, Dept  Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans, Dept  Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans, Dept  Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans, Dept  Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Kay ak Renouvèlman Kominote Biwo Albany  Terry Owens (518) 486-7189  
Kay ak Renouvèlman Kominote Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Kay ak Renouvèlman Kominote Biwo NYC Labraya Williams (718) 262-5937  
Hudson River Valley Greenway Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Dwa Moun, Divizyon Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Dwa Moun, Divizyon Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Dwa Moun, Divizyon Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Dwa Moun, Divizyon Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Sèvis Legal Endijèn, Biwo nan Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Sèvis enfòmasyon ak teknoloji, biwo of Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Sèvis enfòmasyon ak teknoloji, biwo of Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Sèvis enfòmasyon ak teknoloji, biwo of Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Sèvis enfòmasyon ak teknoloji, biwo of Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Sèvis enfòmasyon ak teknoloji, biwo of Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Sèvis enfòmasyon ak teknoloji, biwo of Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Enspektè Jeneral/Enspektè Jeneral Welfare Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Fon Asirans, Leta Biwo Albany James Heffernan (716) 847-3013  
Fon Asirans, Leta Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Fon Asirans, Leta Biwo NYC Leslie Sumpter (212) 312-7569  
Fon Asirans, Leta Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Konduit Jidisyè, Komisyon nan Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Travay, Depatman Biwo Albany vid N/A  
Travay, Depatman Biwo Binghamton vid N/A  
Travay, Depatman Biwo Buffalo Phyllis Damico (716) 851-2745  
Travay, Depatman Biwo Long Island Sandra LoSardo (631) 687-4865  
Travay, Depatman Biwo Middletown vid N/A  
Travay, Depatman Biwo NYC vid N/A  
Travay, Depatman Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Travay, Depatman Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Travay, Depatman Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Otorite Likè, Eta Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Enspektè Jeneral Medicaid, Biwo nan Biwo Albany Katie Mac Veigh (518) 408-5444  
Enspektè Jeneral Medicaid, Biwo nan Biwo Albany Yvonne Masse (518) 473-1408  
Enspektè Jeneral Medicaid, Biwo nan Biwo Buffalo Katie MacVeigh (518) 408-5444  
Enspektè Jeneral Medicaid, Biwo nan Biwo NYC vid N/A  
Sante Mantal, Biwo pou Biwo Albany Sara Wollner (518) 486-3124  
Sante Mantal, Biwo pou Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Sante Mantal, Biwo pou Bronx PC Debora Parker (929) 348-3117  
Sante Mantal, Biwo pou Buffalo PC Rachèl Ellis (716) 816-2179  
Sante Mantal, Biwo pou Distri kapital PC Erika Epting (518) 549-6598  
Sante Mantal, Biwo pou Santral New York PC Dana Schell (315) 765-3388  
Sante Mantal, Biwo pou Creedmoor PC vid N/A  
Sante Mantal, Biwo pou Elmira PC Michelle Grover (607) 302-0107  
Sante Mantal, Biwo pou Elmira PC Darren MacDougall (607) 302-0591  
Sante Mantal, Biwo pou Greater Binghamton Health Center Rene Hall (607) 773-4062  
Sante Mantal, Biwo pou Hutchings PC Caulene Leonard (315) 426-4749  
Sante Mantal, Biwo pou Kingsboro PC Belinda Voltaire-Davis (718) 221-7632  
Sante Mantal, Biwo pou Kirby Forensic ak Manhattan PC Debra Easton (646) 766-4019  
Sante Mantal, Biwo pou Mid-Hudson Forensic PC Richard Gonzalez (845) 648-5233  
Sante Mantal, Biwo pou Mid-Hudson Forensic PC Kate Traynor (845) 374-8700 x8931  
Sante Mantal, Biwo pou Mohawk Valley PC Karin Harris (315) 738-4139  
Sante Mantal, Biwo pou Sant Timoun Vil Nouyòk vid N/A  
Sante Mantal, Biwo pou NYS Psychiatric Inst. Dana Moore (646) 774-8299  
Sante Mantal, Biwo pou Pilgrim PC Juanito Guzman (631) 761-3566  
Sante Mantal, Biwo pou Pilgrim PC Nadine Doerbecker (631) 761-2447  
Sante Mantal, Biwo pou Rochester PC Gary Koke (585) 241-1651  
Sante Mantal, Biwo pou Rockland PC Mary Griffin (845) 680-7780  
Sante Mantal, Biwo pou Sagamore PC vid N/A  
Sante Mantal, Biwo pou Tretman an sekirite ak Reyabilitasyon Ctr. - Oakview Dana Schell (315) 765-3388  
Sante Mantal, Biwo pou South Beach PC Kim Williams-Jenkins (718) 667-2619  
Sante Mantal, Biwo pou Saint Lawrence PC Jennifer Nelson (315) 541-2266  
Sante Mantal, Biwo pou Saint Lawrence PC Judy Olin (315) 541-2266  
Sante Mantal, Biwo pou Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Afè Militè ak Naval Biwo Albany Scott Bidwell (518) 530-4610  
Afè Militè ak Naval Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Machin Motor, Depatman Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Machin Motor, Depatman Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Machin Motor, Depatman Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Machin Motor, Depatman Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Machin Motor, Depatman Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Machin Motor, Depatman Biwo Long Island vid N/A  
Machin Motor, Depatman Biwo NYC Alexis Brower (718) 722-7116  
Machin Motor, Depatman Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Machin Motor, Depatman Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Machin Motor, Depatman Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Machin Motor, Depatman Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Machin Motor, Depatman Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Multi-Ajans Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Multi-Ajans Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Multi-Ajans Rejyon Kapital Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Multi-Ajans Rejyon Kapital Joanne Dolan (518) 591-3139  
Multi-Ajans Rejyon Kapital Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Multi-Ajans Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Multi-Ajans Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Multi-Ajans Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Multi-Ajans Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Multi-Ajans Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Sant Jistis Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Sant Jistis Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Sant Jistis Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Sant Jistis Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Sant Jistis Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Sant Jistis Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Olympic Rejyonal Dev. Otorite Mòn Belleayre Diane Vitarous (845) 663-5925  
Olympic Rejyonal Dev. Otorite Lake Placid vid N/A  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Biwo Albany Marna Posluszny (518) 402-9225  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Rejyon Allegany Tylar Grimes (716) 379-6443  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Rejyon Finger Lakes vid N/A  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Rejyon Long Island Ryan Albinski (631) 983-9681  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Rejyon Niagara Jennifer Ricciuti (716) 475-1029  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Rejyon NYC vid N/A  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Rejyon Syracuse Ben Morse (315) 492-1756  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Rejyon Mil Zile Molly Farrel (315) 296-7253  
Pak, Rekreyasyon & Konsèvasyon Istorik Rejyon Mil Zile Kelly Hale (315) 408-0021  
Libète libète, Divizyon Gade Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè N/A N/A  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Biwo Albany Jennifer Hoffman (518) 698-1411  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Bernard Fineson DDSO Elizabeth Hammond (718) 835-3021  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Brooklyn DDSO vid N/A  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Broome DDSO Lori Pickering (607) 240-4538  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Distri Kapital DDSO Jennifer Hoffman (518) 698-1411  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Santral NY DDSO - Lès Sharon Boncek (315) 473-3180  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Santral NY DDSO - Lwès Sharon Boncek (315) 473-3180  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Finger Lakes DDSO Ebony Townsend (585) 461-8899  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Hudson Valley DDSO Sony Suprice (845) 947-6392  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Long Island DDSO Calvin Hardison (516) 541-3548  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Metro DDSO - Bronx Jenee Evans (718) 430-0811  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Staten Island DDSO vid N/A  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Sunmount DDSO Kimberly Kopp (518) 708-9472  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou Taconic DDSO Terri McCormick (845) 877-6821 x3450  
Moun ki gen Devlopman & Disab, OFC pou WNY DDSO Rejyon 1 Cynthia Edwards (716) 517-3470  
Prevansyon Vyolans Domestik, Biwo pou Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Sèvis Piblik, Depatman Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Sèvis Piblik, Depatman Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Sèvis Piblik, Depatman Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Sèvis Piblik, Depatman Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Sèvis Piblik, Depatman Biwo NYC Theresa Fernandez (212) 837-7249  
Roswell Park Cancer Institute Roswell Park Cancer Institute Diane Morgante (716) 845-4357  
Roswell Park Cancer Institute Roswell Park Cancer Institute Doretta Johnson (716) 845-4357  
Kontwolè Eta a, Biwo a  Biwo Albany  Filomena Savoca (518) 473-8838   
Kontwolè Eta a, Biwo a  Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Kontwolè Eta a, Biwo a  Biwo NYC  vid N/A  
Kontwolè Eta a, Biwo a Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Kontwolè Eta a, Biwo a Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Kontwolè Eta a, Biwo a Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Eta, Depatman Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Eta, Depatman Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Eta, Depatman Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Eta, Depatman Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Eta, Depatman Biwo Buffalo  James Heffernan (716) 847-3013  
Eta, Depatman Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Eta, Depatman Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Eta, Depatman Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Eta, Depatman Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Sistèm Finansye Eta a Biwo Albany  Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Sistèm Finansye Eta a Biwo Albany  Joanne Dolan (518) 591-3139  
Sistèm Finansye Eta a Biwo Albany  Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
SUNY Inivèsite Binghamton  Nancy Lamberty (607) 777-6655  
SUNY Inivèsite Binghamton vid N/A  
SUNY Kolèj Envir Syans ak forè  Nan Clark (315) 470-6726  
SUNY Sant Medikal Downstate a Magda Alliancin (718) 270-1489   
SUNY  Empire State College - Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
SUNY Empire State College - Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
SUNY Empire State College - Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
SUNY Inivèsite Eta Farmingdale Kathleen Flynn (934) 420-5772  
SUNY Enstiti rechèch Neil McGillicuddy (716) 645-4461  
SUNY Stony Brook University Cathrine Duffy (631) 632-2944  
SUNY Stony Brook University Alexis Rodgers (631) 632-6085  
SUNY SUNY @ Albany Carly Galbraith (518) 442-5483   
SUNY  SUNY @ Buffalo Neil McGillicuddy (716) 645-4461   
SUNY  SUNY @ Buffalo Susan Bagdasarian (716) 645-4461   
SUNY SUNY @ Old Westbury Adèle Gutierrez (516) 628-5406   
SUNY  SUNY @ Oneonta Cathy Fallon (607) 436-2452  
SUNY Administrasyon Santral SUNY Annie Huang (518) 320-1422  
SUNY SUNY College Ag & Tech Cobleskill Katrina Pearl (518) 255-5327   
SUNY SUNY College Ag & Tech Morrisville Mak Blakeslee (315) 684-6207  
SUNY SUNY College Technical @ Alfred David Ray (607) 587-4287  
SUNY SUNY College Technical @ Alfred Theresa Toth-Fleischman (607) 587-3784  
SUNY SUNY College Technical @ Delhi Cathy Harris (607) 746-4688   
SUNY SUNY College @ Brockport Gary Metz (585) 395-3271  
SUNY SUNY College @ Brockport Robert Heywood (585) 395-3271  
SUNY SUNY College @ Buffalo Ann Ellement (716) 878-6699  
SUNY SUNY College @ Buffalo Mari Codick (716) 878-6699  
SUNY SUNY College @ Canton Kristen Roberts (315) 386-7404   
SUNY SUNY College @ Canton Amanda Crump (315) 386-7404   
SUNY SUNY College @ Cortland Kharmen Wingard (607) 753-5777  
SUNY SUNY College @ Cortland Richard Nauseef (607) 753-5777  
SUNY SUNY College @ Cortland Shani McMahon (607) 753-5777  
SUNY SUNY College @ Delhi B. Davis (607) 746-4841  
SUNY  SUNY College @ Fredonia vid N/A  
SUNY SUNY College @ Geneseo Alana Nuth (585) 245-5740  
SUNY SUNY College @ Geneseo Lee Pierce (585) 245-5740  
SUNY  SUNY College @ Maritim Deborah Fountain-Toomer (718) 409-7411   
SUNY SUNY College @ New Paltz Avram Segall (845) 257-2886  
SUNY SUNY College @ Oswego Mangala Nanthakumar (315) 312-5546  
SUNY SUNY College @ Plattsburgh Kim McCoy Coleman (518) 564-3277   
SUNY SUNY College @ Potsdam Bridget Bradish (315) 267-3434  
SUNY SUNY College @ Achte Odile Delgado (914) 251-6098  
SUNY Inivèsite Medikal Nò Eta Annemarie Cristino (315) 492-5296  
Taksasyon ak Finans, Depatman Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Taksasyon ak Finans, Depatman Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Taksasyon ak Finans, Depatman Nan tout eta a Michelle Zappia-Pompey (518) 390-1081  
Taksasyon ak Finans, Depatman Nan tout eta a Scott Bidwell (518) 491-1073  
Taksasyon ak Finans, Depatman Nan tout eta a Deanna Hagadone (518) 860-3084  
Taksasyon ak Finans, Depatman Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Taksasyon ak Finans, Depatman Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580  
Asistans Tanporè ak Enfimite Biwo Albany  Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Asistans Tanporè ak Enfimite Biwo Albany  Joanne Dolan (518) 591-3139  
Asistans Tanporè ak Enfimite Biwo Albany  Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Asistans Tanporè ak Enfimite Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Asistans Tanporè ak Enfimite Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Asistans Tanporè ak Enfimite Biwo NYC vid N/A  
Asistans Tanporè ak Enfimite Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Asistans Tanporè ak Enfimite Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Thruway Otorite Biwo Albany vid N/A  
Thruway Otorite Syracuse vid N/a  
Transpò, Depatman Albany - Biwo Prensipal Valorie Martin (518) 457-5972   
Transpò, Depatman Rejyon 1 - Albany Nancy Nuding (518) 457-4489  
Transpò, Depatman Rejyon 10 - Long Island Linda Imbriano (631) 952-6203  
Transpò, Depatman Rejyon 10 - Long Island Shirley Amoako (631) 599-2000  
Transpò, Depatman Rejyon 11 - Vil Nouyòk Wiener Nivose (917) 387-5431  
Transpò, Depatman Rejyon 2 - Utica Dustin Haggert (315) 404-6320  
Transpò, Depatman Rejyon 2 - Utica James Lindholm (315) 941-3567  
Transpò, Depatman Rejyon 3 - Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Transpò, Depatman Rejyon 4 - Rochester Vincent Magguilli Jr (585) 272-3399  
Transpò, Depatman Rejyon 4 - Rochester James Mosley (585) 406-6162   
Transpò, Depatman Rejyon 4 - Rochester Caroline Carrion-Rivera (585) 272-4845  
Transpò, Depatman Rejyon 4 - Rochester Andre Quinn (585) 272-3404  
Transpò, Depatman Rejyon 5 - Buffalo Ellen Carl (716) 847-3014   
Transpò, Depatman Rejyon 5 - Buffalo Marvis Cunningham (716) 550-9069   
Transpò, Depatman Rejyon 6 - Hornell vid N/A  
Transpò, Depatman Rejyon 7 - Adirondack Anthony Riley (518) 912-1608   
Transpò, Depatman Rejyon 7 - Watertown Molly Farrell (315) 296-7253  
Transpò, Depatman Rejyon 7 - Watertown Kelly Hale (315) 408-0021  
Transpò, Depatman Rejyon 8 - Mid-Hudson  Keith Butcher (845) 224-5153  
Transpò, Depatman Rejyon 8 - Mid-Hudson Jan Roza (845) 431-5992   
Transpò, Depatman Rejyon 9 - Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Afè Veteran, Divizyon Biwo Albany Dann Willi (518) 473-1239  
Afè Veteran, Divizyon Biwo Syracuse Abigail Hogan (315) 448-7337  
Afè Veteran, Divizyon Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Afè Veteran, Divizyon Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Albany Sonni D'Andrea (518) 474-8248  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Albany Joanne Dolan (518) 591-3139  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Albany Jennifer Tubbs (518) 457-3242  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Binghamton Jennifer Donlin (607) 721-8724  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Buffalo James Heffernan (716) 847-3013  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo NYC/Long Island Aretha Cassell (718) 834-2102  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Rochester Darlene Russell (585) 258-8875  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Watertown/Ogdensburg Molly Farrell (315) 296-7253  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Watertown/Ogdensburg Kelly Hale (315) 408-0021  
Komisyon Konsèy Konpansasyon Travayè yo Biwo Utica Amanda Ethier (315) 793-2580