moun nan yon sèk ak men fèmen yo aliyen

Fondasyon ekip dinamik yo

Kòd kou SLMS

GOER_FDTs

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York

Deskripsyon

Patisipan yo pral fè yon evalyasyon pwòp tèt ou ak egzèsis aplikasyon pratik nan domèn ekip, estil lidè ak manm, kalite ekip, ak estil pou pran desizyon.

Sijè

  • Ki jan ekip yo devlope
  • Karakteristik ekip efikas, lidè, ak manm yo
  • Kalite manm ekip yo
  • Jere diferans ekip yo
  • Ekip pran desizyon

Longè

Yon jou