Fanmi ki gen bul

Kont Depans Flex

Peryòd enskripsyon ouvè 2023 la kòmanse 1ye novanm rive 12 desanm 2022 a 11:59 pm ET. Klike sou OUVRI ENROLMENT pou aprann plis.
MESAJ ENPÒTAN

Louvri Enskripsyon 2023

Enskripsyon ouvri pou ane plan 2023 Flex Spending Account (FSA) ap kouri soti 1ye novanm rive 12 desanm 2022 a 11:59 pm. FSA a pral gen yon nouvo aparans pou ane plan 2023 la paske benefis la gen yon nouvo administratè, Total Administrative Services Corporation (TASC). Plis enfòmasyon pral afiche sou sit entènèt la byento.  

 

Kontakte nou

 

Kont Depans Flex

 

Liy dirèk FSA: 800-358-7202

Lendi jiska Vandredi 8 am jiska 8 pm

 

Imèl: [email protected]

Avi sou enfòmasyon prive HIPAA