Enfòmasyon ak Konsyantizasyon Cyber Security

Enfòmasyon ak Konsyantizasyon Cyber Security

Odyans lan

Tout anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon) ak kontraktè yo

Deskripsyon

Patisipan yo pral egzamine fason pou anpeche vyolasyon sekirite enfòmasyon yo.

Sijè

  • Enpòtans sekirite enfòmasyon
  • Lwa pwoteksyon enfòmasyon
  • Wòl anplwaye a nan pwoteje enfòmasyon yo
  • Menas sekirite enfòmasyon ak frajilite
  • Anpeche yon vyolasyon sekirite

Longè

Apeprè 30 minit