Li nan Header Tan Deplase

Li nan tan deplase

Se Imèl Move Time

Anplwaye Leta yo ak manm fanmi yo envite pou yo enskri pou resevwa yon imèl ki gen tit, It's Move Time. Imèl yo gen entansyon ankouraje benefisyè yo pratike yon mouvman senp pandan jounen travay ou. 

 

Yo pral voye twa imèl chak semèn nan lè o aza ant 8:00 am – 5:00 pm

Imèl la pral yon rapèl pou fè kèk kalite mouvman.

Pa egzanp: Se Move Time: Mete yon revèy pou twa minit epi fè kèlkeswa mouvman santi bon. Moun k ap resevwa yo ka dezabòne nenpòt ki lè. 

 

Enskri