Transfè Konesans

Kòd kou SLMS

GOER-KT2014

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York

Deskripsyon

Patisipan yo pral mennen ankèt sou jesyon konesans kòm yon metòd sistematik, konsantre sou jwenn, konprann, ak itilize konesans pou reyalize objektif ak amelyore pèfòmans.

Sijè

  • Ki sa ki jesyon konesans
  • Estrateji jesyon konesans
  • Amelyore konesans

Longè

Apeprè 60 minit