Lanmen

Relasyon Travay

Kontra Eta-Inyon, resous pou anplwaye Jesyon/Konfidansyèl, ak orè salè
Relasyon Travay

Biwo Relasyon Anplwaye (OER) reprezante Gouvènè a nan negosyasyon ak dis sendika anplwaye piblik ki reprezante anplwaye gouvènman eta a nan 14 inite negosyasyon yo. Kontra yo negosye pa Leta ak sendika anplwaye piblik yo se OER ki jere.