kòlèg travay sou tab la

Jesyon / Konfidansyèl (M/C)

M/C Handbook, orè salè, ak pwogram fòmasyon

Jesyon / Konfidansyèl (M/C)

Anplwaye Komisyon Konsèy Relasyon Travay Piblik deziyen oswa konfidansyèl yo pa manm yon inite negosyasyon. Lwa Taylor pa pèmèt yo òganize oswa negosye ansanm sou tèm ak kondisyon travay akòz nati travay yo. Anplwaye Jesyon/Konfidansyèl (M/C) fòmile politik, ede dirèkteman nan prepare oswa fè negosyasyon, administre akò travay, oswa ede nan yon kapasite konfidansyèl anplwaye sa yo ki gen responsablite relasyon anplwaye yo. Anplwaye M/C yo kouvri yon pakèt okipasyon ki gen ladan manadjè, manadjè mwayen, ak espesyalis nan domèn tankou edikasyon, lalwa, syans enfòmatik, medikaman, sipò administratif, ak lapolis.

Manyèl ak orè Salè