Pwogram Fòmasyon Jesyon/Konfidansyèl (M/C).

Pwogram Fòmasyon Jesyon/Konfidansyèl (M/C).

Pwogram ranbousman M/C

Gid ak Aplikasyon TRP 2023-2024

Anplwaye M/C yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye pou kou oswa evènman ki kòmanse pandan peryòd 1ye avril 2023 jiska 31 mas 2024. Aplikasyon pou kou oswa evènman ki te kòmanse nan dat 1ye avril 2023 oswa apre, epi ki te fini anvan 12 out 2023, dwe soumèt anvan 11 oktòb 2023.

2023 -2024 Gid ak Aplikasyon CLEFR

Anplwaye M/C yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye pou egzamen ki kòmanse pandan peryòd 1ye avril 2023, jiska 31 mas 2024. Aplikasyon pou egzamen ki te kòmanse nan dat 1ye avril 2023 oswa apre, epi ki te fini anvan 12 out 2023, dwe soumèt anvan 11 oktòb 2023. 

Pwogram Atelye Sèvis Piblik (PSWP)

Jesyon/Konfidansyèl (M/C) kapab enskri pou klas PSWP yo ofri atravè Pwogram Atelye Sèvis Piblik la san restriksyon. 

Pwogram Atelye Sèvis Piblik 

 

Yon anplwaye Eta Nouyòk ki gen yon tit Jesyon/Konfidansyèl (M/C) sekretè oswa sekretè elijib pou ale nan kou Skills for Success nan kategori kominikasyon entèpèsonèl, konpetans matematik, jesyon travay, ak konpetans ekri, si espas sa a pèmèt.

Kontakte Jesyon / Fòmasyon Konfidansyèl

Kontakte nou pa imel: