Pwogram Fòmasyon Jesyon/Konfidansyèl (M/C).

Pwogram Fòmasyon Jesyon/Konfidansyèl (M/C).

Pwogram ranbousman M/C

Pwogram ranbousman ekolaj 2021-2022 (TRP)

Anplwaye M/C yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye pou kou oswa evènman ki kòmanse pandan peryòd 1ye avril 2021 jiska 31 mas 2022. Aplikasyon pou kou oswa evènman ki te kòmanse nan oswa apre 1ye avril 2021, epi ki te fini anvan. 1ye septanm 2021, dwe soumèt anvan 1ye novanm 2021.

Pwogram Ranbousman Frè Egzamen Sètifikasyon ak Lisans 2021-2022 (CLEFR)

Anplwaye M/C yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye pou egzamen ki kòmanse pandan peryòd 1ye avril 2021 jiska 31 mas 2022. Aplikasyon pou egzamen ki te kòmanse nan oswa apre 1ye avril 2021, epi ki te fini anvan 1ye septanm 2021. , yo dwe soumèt anvan 1ye novanm 2021. 

Pwogram Atelye Sèvis Piblik (PSWP)

Jesyon/Konfidansyèl (M/C) kapab enskri pou klas PSWP yo ofri atravè Pwogram Atelye Sèvis Piblik la san restriksyon. 

Pwogram Atelye Sèvis Piblik 

 

Yon anplwaye Eta Nouyòk ki gen yon tit Jesyon/Konfidansyèl (M/C) sekretè oswa sekretè elijib pou ale nan kou Skills for Success nan kategori kominikasyon entèpèsonèl, konpetans matematik, jesyon travay, ak konpetans ekri, si espas sa a pèmèt.