Moun nan òdinatè pòtab

Fòmasyon obligatwa

Fòmasyon obligatwa pou anplwaye Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon) nan ajans Branch Egzekitif.
Kontakte nou

Mendèv ak Devlopman òganizasyonèl Inite 

Telefòn: 518-474-6772  

Imèl : [imel pwoteje]