ilistrasyon angrenaj ak desen tèt nan yo ki reprezante diferan karakteristik MBTI

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®)

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®)

Kòd kou SLMS

GOER_MBTI_Basic

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York

Deskripsyon

Yo itilize zouti evalyasyon Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) kòm yon fondasyon pou konprann diferans endividyèl yo epi aplike konpreyansyon sa a nan fason moun panse, kominike, ak kominike. Patisipan yo pral bay yon apèsi sou estil pèsonèl yo ki baze sou yon evalyasyon sou entènèt ki te konplete anvan yo ale nan sesyon sa a.

Sijè

  • Entwodiksyon nan teyori Myers-Briggs
  • Konprann 16 Kalite yo ak fonksyon yo
  • Validasyon endividyèl Myers-Briggs Kalite

Longè

Mwatye jou