Pwosesis Bidjè Egzekitif Eta Eta New York

Pwosesis Bidjè Egzekitif Eta Eta New York

Odyans lan

Tout anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon) ak kontraktè yo

Deskripsyon

Patisipan yo pral aprann faz pwosesis bidjè egzekitif New York State , istwa li, ak wòl Divizyon Bidjè a nan pwosesis la.

Sijè

  • Istwa Divizyon Bidjè a
  • Sik Bidjè New York State ak Kalandriye
  • Wòl Gouvènè, Lejislati, ak Ajans Eta yo
  • Kontinyèl Siveyans Bidjè a

Longè

Apeprè 30 minit