NYS Law Enforcement Officers' Union, Council 82, AFSCME, AFL-CIO (C82)

NYS Law Enforcement Officers' Union, Council 82, AFSCME, AFL-CIO (C82)

Pwogram pou Anplwaye C82 ki reprezante yo

Komite Travay-Jesyon Inite Sèvis Sekirite (SSU LMC) kowòdone ak administre pwogram edikasyon ak fòmasyon, ansanm ak efò kalite lavi travay, ki finanse pa Atik 13.1 ak 25.6 akò ant Eta New York (NYS) ak Ofisye Lapolis Eta New York. ' Inyon, Konsèy 82, AFSCME, AFL-CIO (C82).

 

Apati 31 mas 2016, pwogram yo ofri nan Komite Joint Travay-Jesyon NYS/C82 yo sispann jiskaske yo rive jwenn yon akò siksesè.