NYS/UUP JLMC CLRP-Renewal Program

NYS/UUP JLMC Sètifikasyon ak Pwogram Ranbousman Lisans-Renouvèlman (CLRP-Renewal)

Pwogram Ranbousman Sètifikasyon ak Lisans-Renouvèlman (CLRP-Renewal)

Pwogram Ranbousman Sètifikasyon ak Lisans-Renouvèlman (CLRP-Renewal) ranbouse frè pou renouvèlman sètifikasyon, lisans oswa deziyasyon ki nesesè pou pozisyon anplwaye UUP reprezante yo. Sa baze sou estanda klasifikasyon pou tit aktyèl aplikan an, deskripsyon travay anplwaye a, oswa nan anons travay la pou yon pozisyon espesifik. Peryòd pwogram lan soti 1 janvye 2024 pou rive 31 desanm 2024.

Gid CLRP-Renouvèlman yo

Tanpri li direktiv yo pou asire w ou kalifye pou pwogram sa a.

Aplikasyon pou ranpli CLRP-Renewal

Telechaje epi sove aplikasyon an anvan ou ranpli li.