men k ap travay ak kalkilatris ak papye

NYS/UUP JLMC CLEFR Pwogram

Peryòd Pwogram Ranbousman Frè Egzamen (CLEFR) Sètifikasyon ak Lisans JLMC JLMC NYS/UUP aktyèl la se ant 1ye janvye 2022 pou rive 31 desanm 2022. 

NYS/UUP Pwogram Ranbousman Frè Egzamen Sètifikasyon ak Lisans JLMC (CLEFR)

Pwogram Ranbousman Frè Egzamen Sètifikasyon ak Lisans (NYS/UUP JLMC CLEFR) Joint Labor-Management Committee Joint Labor-Management Professions Eta New York/Univèsite Univèsite Inivèsite Etazini an ranbouse depans egzamen pou premye fwa sètifikasyon, lisans, oswa deziyasyon anplwaye UUP reprezante yo. Pwogram JLMC CLEFR NYS/UUP pèmèt anplwaye yo amelyore konpetans ki gen rapò ak travay nan pwofesyon yo epi jwenn konesans ak ladrès ki nesesè pou opòtinite pwomosyonèl ak mobilite karyè nan State University of New York (SUNY). Frè egzamen pou renouvle sètifikasyon, lisans, oswa deziyasyon yon anplwaye te resevwa deja pa ranbousab. Peryòd pwogram aktyèl la soti 1 janvye 2022 pou rive 31 desanm 2022.

Kontakte anplwaye NYS/UUP JLMC nan telefòn nan (518) 486-4666 oswa imèl [email protected] .