moun k ap travay

NYS/UUP Komite Joint Travay-Jesyon

NOUVO PWOGRAM - Sètifikasyon ak Pwogram Ranbousman Lisans - Renouvèlman. Kounye a disponib.
Komite Jesyon Travay konjwen NYS/UUP
Komite Joint Travay-Jesyon Eta New York/Univèsite Inivèsitè Pwofesyon

NYS/UUP Joint Labor-Management Committees, ki te negosye nan Akò 2022-2026 ant Eta New York ak United University Professions, abòde pwoblèm mityèlman idantifye ki afekte anplwaye Inite Negosyasyon Sèvis Pwofesyonèl yo epi bay opòtinite finansman anplwaye nan divès pwogram.

PWOFESYON LETA NEW YORK/UNIVERSITE INIVERSITE JOINT LAVOR-GESTION COMITES
Komite

Enfòmasyon konsènan senk Komite Joint Travay-Jesyon NYS/UUP

Sou nou

Komite Joint Travay-Jesyon NYS/UUP bay sibvansyon pou anplwaye UUP ki reprezante yo.