Louvri Enskripsyon

Enskripsyon ouvri 2023 

FSA gen yon nouvo machann pou ane plan 2023 la, Total Administrative Services Corporation (TASC). TASC ap bay kat debi w la, ap trete ak peye reklamasyon yo, epi l ap bay sèvis kliyan pou FSA w la. Bentek pral trete enskripsyon FSA ou a.   

Pou w enskri pou 2023 klike sou Enskri Kounye a pou ale nan sistèm enskripsyon Bentek pou TASC. Chwazi pa gen yon kont? Kreye youn. W ap bezwen ou: 

  • Nèf chif ID anplwaye (egzanp: N0123XXXX) 
  • Depatman ID (egzanp: 01050)
  • Inite negosyasyon (egzanp: 02) 

Yon fwa ou kreye kont ou, konekte epi soumèt enskripsyon FSA 2023 ou a.

Pou asistans ou ka rele 800-358-7202.

 

ENSKRI KOUNYE A


Dat limit

Sonje byen, enskripsyon ouvè a fini a 11:59 pm nan dat 12 desanm 2022, kidonk asire w ke w enskri anvan lè sa a. Pou resevwa kat debi HCSA w anvan 1ye janvye, w ap bezwen enskri anvan 1ye desanm. Si w enskri ant 1ye desanm jiska 12 desanm, kat debi HCSA w la ap rive nan mitan mwa janvye men ou ka toujou soumèt reklamasyon pou depans ki kalifye apre 1ye janvye.