Operational Services Unit (OSU) - 03

Asosyasyon Anplwaye Sèvis Sivil, Inc., Local 1000, AFSCME, AFL-CIO (CSEA)
Operational Services Unit (OSU) - 03

Operational Services Unit (OSU) - 03

Reprezante pa Asosyasyon Anplwaye Sèvis Sivil Lokal 1000, AFSCME, AFL-CIO, Inc. (CSEA), Inite Sèvis Operasyon an gen ladann travayè atizanal, pèsonèl antretyen ak reparasyon, ak operatè machin ki gen ladan asistan antretyen, netwayaj, ak travayè antretyen otowout. .

Kontra Akò