Moun k ap travay nan òdinatè ak kas ekoutè

Oryantasyon sou Fòmasyon WebEx: Apèsi sou Patisipan yo

Oryantasyon sou Fòmasyon WebEx: Apèsi sou Patisipan yo

Kòd kou SLMS

GOER_OWT_PO

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York ki òganize, prezante oswa patisipe nan fòmasyon ki fèt atravè fòmasyon Webex

Deskripsyon

Patisipan yo pral gade yon demonstrasyon rakonte sou fonksyonalite fòmasyon Webex. Patisipan yo pral wè yon demonstrasyon etap-pa-etap sou fason pou konekte nan yon sesyon, sou telefòn bèbè ak dekole, ak kijan pou itilize zouti entèaktif ki disponib yo.

Sijè

  • Antre nan yon fòmasyon k ap fèt atravè fòmasyon Webex
  • Konekte odyo a
  • Sèvi ak chat ak zouti kesyon ak repons
  • Sèvi ak zouti annotasyon
  • Patisipe nan sesyon levasyon yo

Longè

20 minit