Ilistrasyon men ki sèvi ak zouti ki gen rapò ak biznis tankou yon òdinatè, loup ak fèy kalkil

Evalyasyon Pèfòmans: Yon Zouti Dinamik pou Sipèvizè

Evalyasyon Pèfòmans: Yon Zouti Dinamik pou Sipèvizè

Kòd kou SLMS

GOER_PE

Odyans lan

Tout sipèvizè Eta New York, oswa anplwaye ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Sipèvizè yo pral eksplore zouti ki nesesè pou evalye pèfòmans anplwaye yo avèk siksè. Sipèvizè yo pral diskite tou sou valè jere pèfòmans pi lwen pase evalyasyon an atravè obsèvasyon kontinyèl ak fidbak.

Sijè

  • Pwosesis evalyasyon pèfòmans lan
  • Ekri travay travay anplwaye klè ak estanda ki gen sans
  • Obsève ak evalye pèfòmans anplwaye nan tèm konpòtman objektif
  • Bay fidbak efikas lè l sèvi avèk kominikasyon de-fason
  • Konsantre sou devlopman anplwaye yo
  • Ede anplwaye yo bati sou fòs yo epi amelyore pèfòmans travay yo
  • Fè reyinyon evalyasyon efikas

Longè

Yon jou