yon moun ki prezante bay yon gwoup moun nan yon anviwònman travay

Prezantasyon pwisan

Kòd kou SLMS

GOER_PP

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York

Deskripsyon

Patisipan yo pral eksplore teknik pou ogmante efikasite ak konfò yo lè y ap fè prezantasyon yo oswa lè y ap fè fòmasyon. Patisipan yo pral fè yon prezantasyon 20 minit nan dezyèm jou kou sa a.

Sijè

  • Simonte laperèz
  • Estil aprann
  • Metòd ansèyman
  • Konnen odyans ou a
  • Pale sipriz
  • Konpetans platfòm
  • Medya ak èd fòmasyon
  • Jere kesyon ak diskisyon an gwoup
  • Fè fas ak konpòtman difisil
  • Ko-facilitasyon

Longè

De jou