Fòmasyon sal klas imaj

Opòtinite Devlopman Pwofesyonèl

Opòtinite Devlopman Pwofesyonèl

Opòtinite Devlopman Pwofesyonèl

Komite Egzekitif Joint Labor-Management Pwofesyon Eta New York/Univèsite Univèsite a kontan anonse l opòtinite pou ankouraje plis devlopman pwofesyonèl pou anplwaye UUP ki reprezante yo.

Gid ak Aplikasyon Empire KnowledgeBank

Atelye Devlopman Pwofesyonèl

Kounye a pa gen okenn atelye pwograme. Tanpri tcheke tounen.

Kontakte NYS/UUP JLMC

Kontakte nou pa imel:

Adrès lakay:

NYS/UUP Komite Joint Travay-Jesyon
2 Empire State Plaza, 8yèm etaj
Albany, New York 12223

Kontakte nou pa faks:

(518) 486-9220