Inite Sèvis Pwofesyonèl, Syantifik ak Teknik (PS&T) - 05

Federasyon Anplwaye Piblik, AFL-CIO (PEF)
Inite Sèvis Pwofesyonèl, Syantifik ak Teknik (PS&T) - 05

Inite Sèvis Pwofesyonèl, Syantifik ak Teknik (PS&T) - 05

Reprezante pa Federasyon Anplwaye Piblik AFL-CIO (PEF), Inite Sèvis Pwofesyonèl, Syantifik ak Teknik la gen ladan l prensipalman pèsonèl pwofesyonèl ak teknik. Eksperyans pwofesyonèl, yon lisans, oswa yon degre se nòmalman yon avantou pou yo te anboche nan pifò tit nan inite sa a. Inite PS&T a gen ladan tit tankou avoka, enfimyè, kontab, travayè sosyal, ak pwofesè enstitisyon.

Kontra Akò