Federasyon Anplwaye Piblik, AFL-CIO (PEF)

Federasyon Anplwaye Piblik, AFL-CIO (PEF)

Pwogram pou Anplwaye PEF reprezante

Anplwaye Inite Sèvis Pwofesyonèl, Syantifik ak Teknik yo reprezante pa Federasyon Anplwaye Piblik, AFL–CIO (PEF). Atik 15 Akò Negosyasyon Kolektif Eta New York/PEF etabli Komite Devlopman Pwofesyonèl - PDC - kòm yon Komite Jesyon Travayè ansanm, epi li bay finansman nan chak ane kontra yo pou adrese pwoblèm devlopman pwofesyonèl. PDC reyini pou revize, apwouve ak finanse pwogram k ap adrese bezwen devlopman pwofesyonèl anplwaye ki reprezante PEF yo.

Pwogram Atelye Sèvis Piblik

Atelye Pwogram Atelye Sèvis Piblik yo ofri nan tout eta a epi yo adrese bezwen devlopman pwofesyonèl anplwaye PEF reprezante ak Jesyon/Konfidansyèl (M/C).

Pwogram Atelye Sèvis Piblik 

 

 


 

Pwogram ranbousman

 

 

Ranbousman Kolèj Kolèj (CTR) ak Ranbousman Ranbousman Kolèj Enfimyè Enfimyè (NECTR)

Anplwaye ki reprezante PEF yo ka aplike pou ranbousman pou depans ekolaj ki kalifye yo fèt pou kou ki kòmanse pandan peryòd 1ye janvye 2023 jiska 31 desanm 2023 nan Pwogram Ranbousman Kolèj Kolèj (CTR) ak Pwogram Ranbousman Enfimyè Ranbousman Kolèj Enfimyè (NECTR) . Aplikasyon pou kou oswa evènman ki te kòmanse nan oswa apre 1 janvye 2023, epi ki te fini anvan 20 mas 2023, dwe soumèt anvan 19 jen 2023.

Pwogram Ranbousman Atelye ak Seminè (WSR) ak Pwogram Ranbousman Ranbousman Atelye ak Seminè Enfimyè yo (NEWSR)

Anplwaye ki reprezante PEF yo ka aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye yo fèt pou evènman edikasyonèl ki kòmanse pandan peryòd 1ye janvye 2023 jiska 31 desanm 2023 nan Pwogram Worksh op ak Ranbousman Seminè (WSR). Aplikasyon pou kou oswa evènman ki te kòmanse nan oswa apre 1 janvye 2023, epi ki te fini anvan 20 mas 2023, dwe soumèt anvan 19 jen 2023.

Pwogram Ranbousman Frè Egzamen Sètifikasyon ak Lisans (CLEFR).

Anplwaye ki reprezante PEF yo ka aplike pou ranbousman pou depans egzamen ki kalifye yo fèt pou egzamen ki kòmanse pandan peryòd 1ye janvye 2023 jiska 31 desanm 2023 nan Pwogram Ranbousman Frè Egzamen Sètifikasyon ak Lisans (CLEFR). Aplikasyon pou kou oswa evènman ki te kòmanse nan oswa apre 1 janvye 2023, epi ki te fini anvan 20 mas 2023, dwe soumèt anvan 19 jen 2023.

Pwogram Pilòt Sètifikasyon ak Renouvèlman Lisans Frè Ranbousman (CLRFR).

Anplwaye ki reprezante PEF yo ka aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye yo te fè pou frè sètifikasyon ak renouvèlman lisans yo te peye pandan peryòd 1ye avril 2022 jiska 31 mas 2023 nan Pwogram Pilòt Sètifikasyon ak Renouvèlman Lisans Frè Ranbousman (CLRFR). Aplikasyon pou kou oswa evènman ki te kòmanse nan dat 1ye avril 2022 oswa apre, epi ki te fini anvan 16 me 2022, dwe soumèt anvan 15 out 2022.

Anplwaye ki reprezante PEF yo ka aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye yo te fè pou frè sètifikasyon ak renouvèlman lisans yo te peye pandan peryòd 1ye avril 2020 jiska 31 mas 2022 nan Pwogram Pilòt Sètifikasyon ak Renouvèlman Lisans Frè Ranbousman (CLRFR). Tout aplikasyon CLRFR ak dokiman sipò yo dwe soumèt nan 90 jou apre dat peman an.