Ilistrasyon yon fòm

Endèks Fòm Piblik yo

Akizisyon

 •  

  ADM-145

  Antrepriz Minorite ak Fanm ki posede Antrepriz Antrepriz (MWBE) Itilizasyon Plan ak Enstriksyon

   

  Telechaje

 •  

  ADM-146

  Rapò ak Enstriksyon sou Peman Trimèsyal Antrepriz Minorite ak Fanm ki posede Antrepriz Antreprenè a (MWBE)

   

  Telechaje

 •  

  ADM-321

  Nondiskriminasyon nan travay nan Northern Ireland: Macbride Fair Employment Principles Certification

   

  Telechaje

 •  

  ADM-333

  Sètifikasyon soumisyonè/kontraktè pou respekte lòd egzekitif nimewo 16 ki entèdi ajans leta yo ak otorite yo pou yo fè kontra ak biznis k ap fè biznis nan Larisi.

   

  Telechaje

 •  

  AC 3290-S

  Ki pa Peye-Konstriksyon - Kesyonè Responsablite Vandè Eta Nouyòk - Entité Biznis pou Pwofi

   

  Telechaje

 •  

  AC 3291-S

  Ki pa Peye-Konstriksyon - Kesyonè Responsablite Vandè Eta Nouyòk - Entité Biznis ki pa pou fè pwofi

   

  Telechaje

Negosyasyon Kontra ak Administrasyon

 •  

  OER-85

  Fòmilè Apèl Evalyasyon Pèfòmans Eta New York pou anplwaye Jesyon/Konfidansyèl ak anplwaye nan inite negosyasyon sa yo: PEF, CSEA, ak DC37. 

   

  Telechaje

 •  

  OER-86

  Fòmilè Apèl pou Evalyasyon Pèfòmans Anplwaye Eta New York pou anplwaye nan Inite Sèvis Lapolis Ajans la

   

  Telechaje

 •  

  OER-87

  Fòmilè Apèl pou Evalyasyon Pèfòmans Anplwaye Eta New York pou anplwaye nan Inite Sèvis Sekirite/NYSCOPBA

   

  Telechaje

 •  

  OER-88

  Fòmilè Apèl pou Evalyasyon Pèfòmans Anplwaye Eta New York pou anplwaye nan Inite/Konsèy Sipèvizè Sekirite a 82

   

  Telechaje

Divizyon Envestigasyon Anti-Diskriminasyon