gwoup kòlèg travay alantou yon tab ap pale epi koute

Kominikasyon respè nan espas travay la

Kominikasyon respè nan espas travay la

Kòd kou SLMS

GOER_RCW

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York

Deskripsyon

Yo bay patisipan yo zouti ak teknik pou amelyore kominikasyon nan espas travay la. Yo enkli etid ka, diskisyon ti gwoup, ak aktivite pou konstwi konpetans pou koute.

Sijè

  • Kominikasyon entèpèsonèl
  • Responsablite pèsonèl
  • Kle nan kominikasyon efikas
  • Mank respè nan espas travay la
  • Konpòtman respè pwòp tèt ou / afime
  • Reponn ak respè eklatman nan espas travay

Longè

Yon jou