Manyen an sekirite lapòs

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York

Deskripsyon
Videyo Safe Mail Handling la kouvri sa pou chèche ak kijan pou jere yon lèt oswa yon pake ki parèt sispèk. Li demontre ke lè yo obsève siy avètisman, anplwaye yo ka idantifye ki kalite menas epi pran pwosedi sekirite ki apwopriye yo.

Sijè

  • Idantifye yon lèt oswa yon pake ki sispèk
  • Siy avètisman
  • Pwosedi sekirite apwopriye 

Longè

Apeprè 10 minit