Salè

Orè Salè

Lis orè salè anplwaye leta yo

Orè Salè