Inite Sèvis Sekirite (SSU) - 01 ak 21

NYS Correctional Officers and Police Benevolent Association, Inc. (NYSCOPBA)
Inite Sèvis Sekirite (SSU) - 01 ak 21

Inite Sèvis Sekirite (SSU) - 01 ak 21

Ofisye koreksyonèl Eta New York ak Police Benevolent Association, Inc. (NYSCOPBA), Inite Sèvis Sekirite a gen ladan l sekirite eta a ak pèsonèl sekirite enstitisyon yo. Tit ki elijib pou abitraj (SSU-01) gen ladan ofisye koreksyon, stajye ofisye koreksyon, sèjan koreksyon, asistan sant koreksyonèl kominotè, ak ofisye sekirite enstitisyon. Tit ki pa elijib pou abitraj (SSU-21) nan inite a pou rezon salè ak benefis yo enkli asistan tretman lopital sekirite, ofisye sekirite ak sekirite, asistan sèvis sekirite, ofisye sekirite, ak ofisye sekirite piblik lakou lekòl la ansanm ak lòt tit.

Kontra Akò