Inite Sipèvizè Sekirite (SSPU) - 61 ak 91

NYS Law Enforcement Officers' Union, Council 82, AFSCME, AFL-CIO (C82)
Inite Sipèvizè Sekirite (SSPU) - 61 ak 91

Inite Sipèvizè Sekirite (SSPU) - 61 ak 91

Reprezante pa Konsèy 82, AFSCME, AFL-CIO, Inite Sipèvizè Sekirite a gen ladann pèsonèl sipèvize sekirite ki gen ladan lyetnan koreksyon, asistan tretman sipèvize lopital sekirite, anchèf sekirite ak ofisye sekirite yo.

Koreksyon Lyetnan (61) gen abitraj enterè obligatwa pou pwoblèm ki gen rapò ak konpansasyon.

Kontra Akò