Inite Envestigatè Lapolis Eta (BCI) - 62

NYS Police Investigators Association, Lokal 4, IUPA, AFL-CIO (NYSPIA)
Inite Envestigatè Lapolis Eta (BCI) - 62

Inite Envestigatè Lapolis Eta (BCI) - 62

Reprezante pa Asosyasyon Envestigatè Lapolis Eta New York, Lokal 4, IUPA, AFL-CIO (NYSPIA), Inite Envestigatè Lapolis Eta a gen ladann envestigatè ak envestigatè siperyè nan Divizyon Lapolis Eta a ki responsab pou siveyans kache ak ankèt sou gwo krim. Etabli an 1935, BCI se branch detektif an civil ki gen plis pase 1,300 anplwaye envestigatif nan ranje li yo.

Manm inite sa a gen abitraj enterè obligatwa pou tout pwoblèm eksepte pwoblèm ki gen rapò ak pwosedi disiplinè ak envestigasyon oswa kalifikasyon ak plasman nan detay ak pozisyon.

Memorandòm nan Akò